EURO QUALITY TEST - Agremente și expertize în construcții. prefabricate beton și construcții civile

EURO QUALITY TEST - Agremente și expertize în construcții. prefabricate beton și construcții civile

Actualizat la
14.08.2018
16664
Vizualizări
 Telefon
 • Telefon:
  0724 399 041; 0744 433 999; 0217 603 569
 • Persoana de contact:
  Gabriel Trif
Nume firma: EURO QUALITY TEST SRL
Domeniu de activitate: Agremente și expertize, construcții civile
EURO QUALITY TEST este specializată în activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică în construcții: agremente și expertize în construcții, construcții civile, producție prefabricate beton.

Euro Quality Test - Agremente și expertize în construcții, producție prefabricate beton și construcții civile!

Personalul firmei este recunoscut, atestat și autorizat, fiind exper în domeniu. Echipa de specialiști asigură o gamă largă de servicii, de cea mai bună calitate: expertizare tehnică, consultanță și inginerie, proiectare și dirigentie șantier, studii geotehnice, hidrogeologie și impact de mediu.

Membrii Euro Quality Test execută cu pricepere și foraje de apă, foraje de observație, construcții civile și industriale, cadastru întăbulare, GPS, consultanță, monitorizare topografică, planuri topografice, PUZ, PUD, CU, PAC, producție de betoane și prefabricate din beton și beton armat. Personalul Euro Quality asigură inclusiv consultanță tehnică în vederea certificării materialelor de construcții.

Pentru servicii de agremente și expertize în construcții, construcții civile și prefabricate beton, contactați Euro Quality Test la numerele de telefon 0724 399 041; 0744 433 999; 0217 603 569

 Servicii oferite de EURO QUALITY TEST:

EXPERTIZE - CONSULTANȚĂ - TESTE LABORATORGEODEZIE - CADASTRU - TOPOGRAFIE
 • Consultanță tehnică certificare conformitate materiale construcții
 • Dirigenție șantier
 • Laborator încercări construcții grad II
 • Laborator încercări drumuri
 • Intabulare
 • Planuri topografice de detaliu, GPS
 • Consultanță, asistență, execuție, monitorizare topografică
 • Cadastru intabulare
PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂARHITECTURĂ
ASISTENȚĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCȚIIEXPERTIZE DRUMURI
DIAGNOZE/VERIFICĂRISUBTRAVERSĂRI

Laborator încercări construcții grad II autorizat ISC pe domeniile:
 • BBABP (Beton, beton armat, beton precomprimat)
 • AR (Armături de rezistență din oțel beton, sârmă sau plase sudate)
 • VNCEC (Verificări nedistructive a comportării în exploatare a construcțiilor)
 • MBM (Materiale pentru betoane și mortare)
 • ANCFD (Agregate naturale lucrări CF și drumuri)
 • D (Drumuri)
 • GTF (Geotehnică și teren de fundare)
 • MD (Materiale pentru drumuri)
 • HITIF (Hidroizolații, izolații termice și izolații fonice)

Personal competent/ recunoscut/ atestat/ autorizat de:

 • ISC - Șef laborator și șefi profile
 • MLPAT (MLPTL) - Diriginți/ Inspectori de șantier, AQ, CQ, verificatori de proiecte și experți tehnici pe domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D
 • ANCPI - Experți clasă I Cadastru/ Cartografie/ Geodezie
 • MTI-AFER – Responsabili SC
EURO QUALITY TEST SRL are documentat, implementat și certificat un sistem de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9001:2008 - Calitate, 14001:2005 - Mediu și OHSAS 18001:2008 – Sănătate și Securitate Ocupaţională, iar pentru laboratorul de încercări conform SR EN ISO/CEI 17025:2005.

 Euro Quality Test este membră a asociațiilor profesionale:
 • CNCisC - Comisia Națională Comportarea în Situ a Construcțiilor
 • APDP - Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România
 • SRGF - Societatea Română de Geotehnică și Fundații
 • ISSMGE - Societatea Internațională de Mecanica Solului și Inginerie Geotehnică
 • AICPS - Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri
 • RNLC - Rețeaua Națională a Laboratoarelor din Construcții
 • EuroGeoSurvey - Societatea Europeană a inginerilor Geotehnicieni
EURO QUALITY TEST realizează prin experții tehnici în domeniu și laboratorul de analize și încercări materiale, consultanță tehnică în vederea certificării conformității produselor și materialelor de construcții.

Avantajele certificării (în domeniul voluntar sau în domeniul reglementat) produselor pentru construcții sunt următoarele:
•    este cea mai rentabilă investiție, furnizând clienților certitudinea că produsele certificate satisfac cerințele de calitate impuse;
•    asigură transparență în procesele legate de realizarea produsului permițând identificarea punctelor slabe, rezolvarea optimă a problemelor și îmbunătățirea continuă a produsului și procesului de fabricație;
•    impune analizarea caracteristicilor produselor, inclusiv a celor legate de securitate, sănătate, mediu, în toate fazele ciclului de viață al produsului (concepție, servicii post-vânzare, reciclare);
•    optimizarea raportului calitate-preț;
•    competitivitatea pe piața națională și internațională;
•    oferă posibilitatea prezentării produselor pentru construcții la nivel național prin certificarea de conformitate și aplicarea mărcii de conformitate.
•    oferă posibilitatea prezentării produselor pentru construcții la nivelul cerințelor internationale prin atestarea conformității produsului și aplicarea marcajului CE;

Într-o piață a materialelor pentru construcții tot mai extinsă și concurențială, pentru a avea asigurarea că produsele sunt sigure și fiabile, se impune evaluarea și verificarea produselor, cât și producția în fabrică, conform unor sisteme adecvate de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului și emiterea de către producător a declarației de performanță a produsului, care să asigure performanța acelor caracteristici esențiale ale produsului pentru construcții legate de utilizarea lor preconizată.

Prin aplicarea marcajului CE pe un produs pentru construcții, fabricanții își asumă responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs cu performanța declarată și respectarea cerințelor aplicabile referitoare la legislația armonizată. Comercializarea produselor în spaţiul Comunităţii Europene este condiţionată de aplicarea mărcii de securitate CE. Categoriile de produse care fac obiectul acestei reglementări sunt detaliate în anexa Legii 608/2001 republicată.

Expertizarea şi determinarea calităţii materialelor – mixturi asfaltice la drumuri

În vederea urmăririi calităţii lucrărilor executate la drumuri, a expertizării stării tehnice a drumurilor și a monitorizării în situ se determină starea de degradare a infrastructurii - terasamentul şi a suprastructurii - sistemul rutier.

Determinarea calităţii materialelor puse în operă pentru lucrările de construcţii noi şi reabilitari şi reparaţii de drumuri de diferite categorii (expres, naționale, judeţene, comunale, străzi, platforme şi de exploatare – industriale, forestiere sau agricole) constă din:
- Extragere de carote cilindrice din sistemul rutier (suprastructură) existent, nou construit sau reabilitat;
- Descrierea și identificarea fizică a carotelor - aspect și dimensiuni (grosime straturi rutiere);
- Determinarea în laboratorul EURO QUALITY TEST autorizat ISC, a parametrilor importanți ai mixturii asfaltice, respectiv: conținut de bitum, compoziţie granulometrică, masa volumică aparentă, stabilitate la temperatura de 60 grade C, indice de curgere,  absorbţia de apă, grad de compactare.

Rapoartele obţinute în laborator şi determinările în situ pe carotele extrase sunt utile la:  
 - Întocmirea expertizei tehnice ale sectoarelor de drumuri care trebuie reabiliatate
 - Elaborarea de soluții tehnice în vederea realizării proiectelor tehnice de execuție
 - Întocmirea raportului de monitorizare în situ a sectoarelor de drum noi construite sau reabilitate.

Date de contact EURO QUALITY TEST SRL:

 • Telefon: 0724 399 041; 0744 433 999; 0217 603 569
  Fax: 0318 168 176
 • Persoana de contact: Gabriel Trif
 • Adresa email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 • Adresa WEB: http://euroqualitytest.5net.ro/ro/
 • Adrese:
  • Str. Lacul Zănoaga, nr. 35, sector 6, București
  SERVICII AGREMENTE ȘI EXPERTIZE CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE, STUDII GEOTEHNICE, PREFABRICATE BETON, FORAJE ȘI ÎN TIMIȘOARA!