GEOSTUD – Studii geotehnice și de mediu - Teste și analize de laborator - Expertize și certificări geotehnice

GEOSTUD – Studii geotehnice și de mediu - Teste și analize de laborator - Expertize și certificări geotehnice

actualizat la
20.07.2020
vizualizări
543
1 voturi
status
actualizat

GEOSTUD activează din 2001 în domeniile geotehnică și protecția mediului, fiind specializată în elaborarea de studii geotehnice și studii de mediu, proiectare, expertizare, analize și încercări de laborator.

Compania întrunește numeroase activități și vine în ajutorul clienților cu următoarele tipuri de servicii:

 • proiectare și consultanță tehnică,
 • elaborare studii geotehnice,
 • expertize tehnice (Af, A1, A4, A5, A6, A7, A9, B2, B3),
 • verificări proiecte,
 • servicii de monitorizare geotehnică,
 • asistență tehnică a execuției lucrărilor,
 • testări și analize tehnice,
 • încercări de laborator,
 • elaborare studii privind impactul asupra mediului,
 • studii de evaluare adecvată,
 • monitorizare factori de mediu,
 • monitorizare componente de biodiversitate,
 • elaborare de programe şi strategii de mediu,
 • studii de cercetare – dezvoltare în domeniile geotehnică şi de protecția mediului, etc.

GEOSTUD - Soluții pentru construcții durabile în armonie cu natura

geostud pag prezentare

GEOSTUD deține 3 laboratorare (Laborator de analize și încercări în construcții, Laborator central de geosintetice, Laborator de mediu) dotate cu aparatură performantă și pregătite mereu pentru a efectua o gamă diversificată de analize, astfel încât clientul să beneficieze de studii și rapoarte de specialitate la cele mai înalte standarde de calitate. Toate laboratoarele sunt autorizate ISC, AFER și acreditate RENAR.

Echipa este formată din membri cu simț de răspundere, fiecare pregătit corespunzător pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor. Aceasta cuprinde: doctori ingineri, ingineri geologi, tehnicieni, verificatori Af, experți tehnici, ingineri C.F.D.P. (căi ferate, drumuri și poduri), verificatori de proiecte, tehnicieni, ingineri de protecția mediului, evaluatori de mediu autorizați, experți pe componente de biodiversitate, biologi, chimiști, ingineri silvici, ecologi, etc.

Galerie fotografii GEOSTUD – Studii geotehnice și de mediu - Teste și analize de laborator - Expertize și certificări geotehnice

Servicii oferite de GEOSTUD:

STUDII GEOTEHNICE

Elaborare studii geotehnice

 • Studii geotehnice pentru proiecte de construcții civile și industriale, drumuri, poduri, căi ferate, aeroporturi, parcuri eoliene, canale navigabile, tuneluri, construcții hidrotehnice, stabilitatea masivelor de pământ;
 • Studii hidrogeologice;
 • Studii geofizice;
 • Studii geologice;
 • Studii seismice;
 • Studii privind controlul calității execuției lucrărilor în șantier.

Activități de teren, analize și încercări de laborator

 • Foraje geotehnice cu prelevare de probe tulburate și netulburate clasa A;
 • Execuții de SPT;
 • Puțuri de monitorizare a apelor subterane;
 • Alte investigații de teren (PDG/DPH, PDSG/DPSH, CPT, CPTu, ERI, MASW, teste dilatometrice, teste presiometrice, piezometrice, înclinometrice, electrometrice etc);
 • Teste pe roci (toate tipurile de pământuri).
 STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Elaborare documentații de mediu

 • Obținere și revizuiri de avize și autorizații de mediu;
 • Raport privind impactul asupra mediului (RIM);
 • Studii de evaluare adecvată (SEA);
 • Raport de mediu;
 • Raport de amplasament;
 • Plan de management de mediu;
 • Bilanţ de mediu;
 • Elaborare de programe şi strategii de mediu;
 • Studii privind soluții biologice și ecologice pentru mediu.

Rapoarte de monitorizare mediu

 • Raport de monitorizare a factorilor de mediu - cuprinse activitățile: prelevare probe de apă, aer și sol; efectuare analize apă, sol, aer și măsurări ale nivelului de zgomot; prelucrarea și interpretarea rezultatelor obținute; recomandări pentru prevenirea sau minimizarea efectelor diverselor acțiuni cu potențial impact asupra mediului);
 • Raport de monitorizare a biodiversității – cuprinde serviciile: inventarierea florei şi faunei în zona unde urmează a fi executate lucrări (grupele de lucru monitorizate fiind: habitate, nevertebrate, ihtiofauna, herpetofauna, avifauna, mamifere, chiroptere); identificarea habitatelor şi speciilor de faună posibil afectate de execuția lucrărilor; evaluarea impactului generat în diferitele faze de execuție ale unui proiect asupra mediului; propunerea de măsuri pentru reducerea sau eliminarea impactului produs; verificarea eficienţei măsurilor propuse, atât în timpul execuţiei lucrărilor cât şi după finalizarea acestora (în perioada de garanție).

Consultanță de mediu

 • Studii de dispersie: hărți de dispersie a poluanților; hărți de distribuție a speciilor de interes conservativ; hărți de zgomot; planuri de acțiune (aer, zgomot, apă, sol); hărți de hazard privind factorii de mediu.
 • Consultanță și servicii pentru activitatea de decontaminare (analiza sau întocmirea documentației proiectului de decontaminare; întocmirea planurilor de prelevare și a caietului de sarcini, inclusiv graficele de execuție; prelevarea de probe; transportul probelor; consultanță și asistență tehnică în șantier pentru monitorizarea conformității lucrărilor de decontaminare cu cerințele proiectului; întocmirea de rapoarte și procese verbale specifice activității de decontaminare; întocmirea de planuri și măsuri de remediere în cazul în care sunt necesare; menținerea relației cu autoritățile competente pe tot parcursul desfășurării proiectului).
ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR

Laborator de Analize și Încercări în Construcții

 • Profil GTF – Geotehnică și teren de fundare;
 • Profil MBM – Materiale pentru betoane și mortare;
 • Profil ANCFD – Agregate naturale pentru lucrări de cale ferată și drumuri;
 • Profil MD – Materiale pentru drumuri;
 • Profil D – Drumuri;
 • Profil AchA – Analize chimice de apă;
 • Profil ACS – Analize chimice de sol.

Laborator de Mediu

 • Determinări fizico-chimice pe probe de apă subterană, apă de suprafață și apă uzată;
 • Stabilirea gradului de agresivitate al mediului înconjurător (al solurilor naturale și apelor subterane) față de betoane și betoane armate;
 • Determinarea conținutului de carbonați;
 • Determinarea imisiilor din atmosferă;
 • Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV);
 • Determinarea concentrației gazelor de ardere;
 • Măsurarea nivelului de zgomot la exterior și interior;
 • Determinări fizico – chimice pe probe de sol.

Laborator Central de Geosintetice

 • TESTE DE CONFORMITATE pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor geosintetice și compararea rezultatelor cu fișele tehnice elaborate de producător;
 • TESTE DE PERFORMANȚĂ pentru încercarea materialelor geosintetice la condițiile viitoarei lucrări;
 • ÎNCERCĂRI pentru dezvoltarea produselor noi.
PROIECTARE ȘI EXPERTIZARE

Proiectare geotehnică

 • Proiectare soluții de îmbunătățire a terenului de fundare;
 • Proiectare incinte excavate;
 • Proiectare fundații directe (fundații izolate, tălpi de fundare, radiere);
 • Proiectare fundații de adâncime;
 • Proiectare sisteme de epuizment;
 • Proiectare ziduri de sprijin și soluții de stabilizare pante;
 • Proiectare sisteme de drenare a apei din teren;
 • Monitorizare geotehnică.

Expertize tehnice

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate (Af);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structură de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții (A1);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine (A5);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi, platforme portuare și marine (A6);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice (A7);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj (A9);
 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier (A4);
 • Expertize tehnice pentru siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier (B2);
 • Expertize tehnice pentru siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine (B3);

Asistență tehnică e execuției

 • Consultanță de specialitate
 • Controlul calității pentru executarea lucrărilor în conformitate cu cele prevăzute în caietul de sarcini și în legislația în vigoare;
 • Monitorizarea execuției lucrărilor;
 • Întocmirea caietelor de sarcini pentru: execuția lucrărilor; poligoane experimentale; recepții, urmărirea comportării în timp a construcțiilor etc.

Contact GEOSTUD SRL

 • Telefon: 0212 202 266
  Fax: 0212 202 267
 • Persoana de contact: Nespecificat
 • Adresa email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 • Adresa WEB: http://geostud.ro/
 • Adrese:

  Str. Sângerului , nr. 11, Sector 1, București

Toate informaţiile prezentate în această pagină sunt în acord scris cu firma GEOSTUD SRL. Pentru orice informaţii, contactaţi GEOSTUD SRL, Tel: 0212 202 266

1 Voturi

Ai colaborat cu această firmă?

Dacă ai colaborat sau cunoşti GEOSTUD SRL, poți acorda un vot în TIMIS CONSTRUCT:

ACORDĂ UN RATING:

slab mediu acceptabil bun excelent

Alţii au fost interesaţi şi de:

BUILDING OLM - agremente si expertize
9.07.2008
4391 vizualizari

BUILDING OLM - agremente si expertize

Imbinarea armonioasa a domeniului constructiilor cu cel al juridicului, cerintele si exigentele clientilor precum si feed-backul obtinut, a nascut compania Building OLM. Printr-o abordare pragmatica si curajoasa, compania Building OLM ofera servicii ...
CONSTRUCTING PROJECTS - Dirigenție șantier - RTE - Management proiecte
23.08.2016
5494 vizualizari

CONSTRUCTING PROJECTS - Dirigenție șantier - RTE - Management proiecte

Firma CONSTRUCTING PROJECTS a fost înființată în anul 2006 și este specializată în activităti de management proiecte pentru investiții, oferind servicii profesionale de construcții, dirigenție șantier, RTE, audit calitate și mediu, management în cons...
EURO QUALITY TEST - Agremente și expertize în construcții. prefabricate beton și construcții civile
17.07.2020
22261 vizualizari

EURO QUALITY TEST - Agremente și expertize în construcții. prefabricate beton și construcții civile

EURO QUALITY TEST este specializată în activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică în construcții: agremente și expertize în construcții, construcții civile, producție prefabricate beton. Euro Quality Test - Consultanță Tehnică - Ingi...